Antall besøkende: 1 099 240

Utlån av Pomeranian hannhund

I følge NORSK KENNEL KLUBS AVLSSTRATEGI – basert på vedtak i NKKs Hovedstyre 27.11.07, sies det: «4.3. For å bevare og fortrinnsvis øke det genetiske mangfoldet i rasen, bør matadoravl og tett innavl unngås. NKKs grunnleggende anbefaling er at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en 5-års periode».

Ettersom vi ønsker å følge NKK´s avlsstrategi i forhold til hvor mange avkom en hannhund skal ha registrert etter seg, ønsker vi å begrense bruk av våre hannhunder. Vi samarbeider med noen få utenlandske oppdrettere som også forventer at vi har 100% kontroll på vårt kennel navn og det begrenser dermed vår mulighet til å låne ut hunder fra eget eller hunder vi har fra deres oppdrett. 

Vi har per nå kun 1 hannhund som kan lånes ut. Ta gjerne kontakt med interesse.

© http://www.bellaklein.no