Antall besøkende: 1 099 240

Forvertavtale

Bella Klein´s Fórvertavtale

«Bella Klein´s Pyppy» (Bella)

Grunnen til at vi har forverter er at vi da kan ta vare på «våre» linjer.
 For oss er det viktig at de hundene vi har igjen her hjemme skal få den stimulering og aktivisering
som de trenger. Det betyr at vi ikke kan ha ubegrenset med hunder hjemme. 
Hver gang vi foretar en parring er det med store forventninger til hva det skal bli,
 noen ganger eksteriørt, noen ganger bruksmessig og noen ganger begge deler.
 Derfor har vi alltid lyst til å beholde noe for å se om det blir verdt å gå videre på.
 Det er jo slik man lærer og slik man kommer videre i avlen.

Hunden blir forvertens i den forstand at den vokser opp hos forverten og skal være en del av
familien og være med på familiens aktiviteter. 

 

Forvert for tispe:
Det må understrekes at fôrvertavtalen er en gjensidig bebyrdende kontrakt. Isteden for å betale en kontant kjøpesum, betaler fórvert et depositum for valpen. (10 000). Da forplikter fôrverten seg til å levere hunden til oppdretteren ved parringer og før fødsel. Fórverten vil være uten hunden under valpingen og i tiden deretter. Til gjengjeld blir hunden boende hos fórvert resten av livet og fórvert får tilbake depositumet etter at oppdretter har hatt det antall kull på hunden som bestemmes i kontrakten, med mindre forverten selv velger å avslutte fórvertavtalen eller det er annet brudd på fórvertavtalen.

Ettersom en pomeranian i snitt kun får 2 valper i kull,  ønsker vanligvis vi 3 kull på tispen. Første kull blir ikke satt på tispen før hun er minimum 18 mnd.

Vi følger alltid NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Disse finner du her

Vi forventer at alle hunder vi selger eller setter bort (enten det er til en person eller til en familie) skal være en del av familien. Den skal være med på det som skjer, få være sosial. Vi er av den oppfattning at en forvertavtale skal være til glede og nytte for begge parter. Forverten må følge opp hunden i det daglige, overholde frister for betaling av forsikring og holde oss oppdatert i forhold til alle løpetider.

Vi har generelt ingen krav til at forverten må ta hunden på utstilling, men noen ganger kan en hund være fra linjer som vi ønsker å stille ut.