Antall besøkende: 1 099 240

Vaksinering av pomeranian

VAKSINER

Bell Klein´s Pomeranian
Bell Klein´s Pomeranian

HVORFOR SKAL POMERANIAN HUNDEN DIN VAKSINERES?

Ved å vaksinere hunden blir den beskyttet mot visse infeksjonssykdommer. For flere av disse finnes det ikke effektiv behandling. Vaksinasjoner er et viktig, effektivt og rimelig forebyggende tiltak. Det er viktig at så mange hunder som mulig blir vaksinert mot de mest alvorlige sykdommene. Når vaksinasjonsdekningen er høy, blir populasjonen beskyttet mot sykdomsutbrudd.

HVA ER VAKSINASJON?

Vaksinasjon innebærer at hunden får en ufarlig variant av den mikroorganismen (for eksempel virus) hunden skal beskyttes mot. Immunsystemet blir stimulert blant annet til å produsere antistoffer mot mikroorganismen. Dermed blir hunden motstandsdyktig mot sykdommen (utvikler immunitet). Valper mangler antistoffet ved fødselen og er derfor svært mottagelige for infeksjonssykdommer. Nyfødte valper får tilført antistoffer fra tispa gjennom råmelka. Det første levedøgnet er spesielt viktig i så måte, for da suges anisoffer svært lett opp fra tarmen. Ved å vaksinere tispa, vil råmelka inneholde antistoffer mot de infeksjoner det vaksineres mot. På den måten blir valpene beskyttet de første leveukene.

VAKSINASJONSPROGRAM

På grunnlag av kunnskap om utbredelse, smittepress og betydning vurderer veterinær i samråd med dyreeier hvilke sykdommer det kan være aktuelt å vaksinere mot og hvordan vaksinasjonsprogrammet bør legges opp. All hunder bør bli vaksinert med kjernevaksine mot valpesyke, parvovirusinfeksjon og smittsom  leverbetennelse. Tilleggsvaksinene mot andre sykdommer skal kun brukes etter forutgående vurdering av smittefare eller når regelverket krever det.

For å få best mulig effekt er det viktig å vaksinere til riktig tid i forhold til alder, drektighet og fødsel. For å sikre god beskyttelse over tid, er det for de fleste vaksiner nødvendig å gjenta vaksineringen med jevne mellomrom. Bare friske dyr skal vaksineres.

ANDRE FOREBYGGENDE TILTAK

Vaksinasjon alene er som regel ikke tilstrekkelig for å hindre utbrudd av en infeksjonssykdom. God hygiene, godt miljø, og fullverdig fòring er av stor betydning for  å redusere smittepress og øke hundens naturlige motstandskraft. I tettbygde strøk bør man fjerne hundens avføring for å hindre at smitte spres til andre dyr. Valper bør ha begrenset kontakt med uvaksinerte hunder og hunder med ukjent vaksinasjonsstatus før de selv er vaksinert.

BIVIRKNINGER

Det er en viss risiko for bivirkninger etter vaksinering. Forbigående nedstemthet kan forekomme, og av og til utvikles en mindre hevelse på injeksjonsstedet som forsvinner uten behandling. Alvorlige bivirkninger forekommer imidlertid sjelden. Ta kontakt med veterinær dersom spesielle forhold inntreffer etter vaksinering. Bivikrningsmeldinger skal sendes til Legemiddelverket.

GODKJENNING OG KONROLL AV VAKSINER

Alle vaksiner til bruk på dyr i Norge er godkjente av Statens Legemiddelverk og brukstillatelse blir gitt av Mattilsynet.

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres