Antall besøkende: 1 099 240

Vær nøye med hvor du kjøper hund

Vær nøye med hvor du kjøper hund

Mattilsynet har tidligere advart mot å kjøpe smuglerhunder, nå opplever vi også at flere blir svindlet for penger og aldri får den hunden de trodde de skulle få. – Mattilsynet har forståelse for at mange ønsker hund, men vi oppfordrer alle å gjøre en grundig vurdering av både hunden og selgeren før man bestemmer seg for hvor man skal kjøpe hund, og ikke bare kaster seg på det første og billigste alternativet, sier Mirjam Hauke Tønnesen i Mattilsynet.

Mattilsynet advarer folk mot nettannonser der man kan få dyr gratis bare man betaler transport.

– Det som ofte skjer er at det hevdes at dyret er sykt og man trenger penger til behandling, eller nytt bur til transporten på flyet. Folk som er svindlet må melde dette til politiet, sier Hauke Tønnesen.

Smittsomme sykdommer
Skal du kjøpe hund fra utlandet, er det viktig at du på forhånd setter deg inn i vilkårene for innførsel. Det er en risiko for at dyr fra utlandet, og spesielt de som er ulovlig importerte, kan ha alvorlige smittsomme sykdommer.

– De alvorligste sykdommene, rabies og revens lille bendelorm, kan også være dødelige for mennesker, sier Solfrid Åmdal, seksjonssjef for landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet.

Rabies er den mest kjente. Dersom man blir smittet, og behandling ikke iverksettes før symptomer inntreffer, er rabies 100 prosent dødelig for mennesker.

Revens lille bendelorm eller dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) smitter mellom rev og hund/katt. Mennesket kan få i seg larvestadier av denne parasitten fra bl.a. hunder eller fra rå bær/sopp. Dette kan være veldig alvorlig for oss, og i verste fall føre til sykdom med dødelig utgang.

Mattilsynets oppgave er å hindre at vi får alvorlige dyresykdommer inn i Norge. Ved hundesmugling er det Mattilsynet som fatter vedtak vedrørende hunden, hundens velferd og eventuelle mangler i de dyrehelsemessige kravene.

Høy veterinærregning
Vær klar over at du risikerer å pådra deg store ekstrakostnader ved å kjøpe ”smuglehunder”.

– Er hunden syk kan veterinærregningene bli svært høye, og hvis den i tillegg ikke oppfyller importkravene til Norge, vil det kunne føre til at den settes i karantene, eller eventuelt må sendes ut av landet, eller avlives – alt på eierens bekostning, sier Åmdal.

Les mer om smugling av hund i artikkelen ”Ikke kjøp innsmuglet hund!” (følg lenke til høyre).

Hvordan kan du trygt kjøpe hund?

  • Besøk oppdretteren hjemme
  • Be om å få se valpenes mor. De fleste innsmuglede hunder selges gjennom mellommenn, og vil dermed være tatt fra mora.
  • Motta aldri hunder på ulike ”møtesteder”!
  • Sørg for en skikkelig kjøpekontrakt hvor telefonnummer, navn og adresse på oppdretter fremgår tydelig.
  • Krev at hunden har en nydatert helsesattest. Kjøp aldri hund som ikke er helt frisk!
  • Bekreftelse på ID merking/Chipping må følge med på kjøpet. ID-merking har lenge vært påkrevd for hunder kjøpt i utlandet og nå også for hunder født i Norge for å få registrert valpen i NKK. Dersom selgeren ikke går med på dette – unnlat å kjøpe hunden!
  • Unngå kjøp av hunder kun via internett.

I tillegg til disse rådene kan det være lurt å kontakte kennelklubber, rasehundklubber og lignende på forhånd for å få tips om hvor det kan være lurt å kjøpe hund fra.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Mattilsynets pressevakt 469 12 910

Se artikkelen her

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres