Antall besøkende: 1 099 240

Oppsummering av seminar fra Heimdal i helgen

21.04.18, Heimdal, 19 deltagere

Seminaret åpnes av Camilla Kristoffersen og hver seminardeltager presenterer seg.
Leder av Norsk Pomeranian Klubb Laila Lauritzen introduserer seg. Hun presiserer hvor viktig det er at klubben har arrangement i hele landet, og takker for at det nå er lagt til rette for seminar på Heimdal!

PELSSTELL: Eva Mcquiston

Det viktigste ved pelssetell er børstingen! Hvilke type børster finnes, og hvilke effekt har de forskjellige.
Hvilke pleieprodukter for pels og stell bør benyttes på pom, under vask, til daglig og i forbindelse med utstilling.
Produkter fra Starfire´s Protection Products blir presentert
Seminardeltagerne deler erfaringer om pelsstell.

Videre gikk Eva gjennom børsting og de forskjellige teknikkene nfor å få kommet helt ned i pelsen og få løftet pelsen opp.
Camilla og Eva viser klipp av poter, ører og mer stuss av pels.

 

FØRSTEHJELP: Veterinær Julie Therese Nilsen

Hva er normal allmenntilstand på en hund, puls, pust, slimhinner, temperatur, tenner, øyne, avføring, adferd, osv.
Hvordan undersøke dette på sin egen hund? Camilla demostrerer.


Luftveier, hvordan er de bygd opp. Hvordan tolke pusteproblemer? Julie kommer med gode forslag på hvordan man kan vurdere.
Hun beskriver også luftrørskollaps.

Nødhjelp: Bevisstløshet, hjerte og lungeredning, blødninger, alvorlige skader, overoppheting, nedkjøling.
Akutt traume: Hva er typiske tegn. Julie forklarer enkelt stegene man skal igjennom, bl.a ABC.
Fremmedlegeme, det demostreres og forklares forskjellige løsninger til førstehjelp.

Luftveier, hvordan er de bygd opp. Hvordan tolke pusteproblemer? Julie kommer med gode forslag på hvordan man kan vurdere.
Hun beskriver også luftrørskollaps.

Nødhjelp: Bevisstløshet, hjerte og lungeredning, blødninger, alvorlige skader, overoppheting, nedkjøling.
Akutt traume: Hva er typiske tegn. Julie forklarer enkelt stegene man skal igjennom, bl.a ABC.
Fremmedlegeme, det demostreres og forklares forskjellige løsninger til førstehjelp.

 

Hvordan gjennomfører man hjerte og lungeredning på hund? Julie forklarer munn-til-snute og brystkompresjoner.

Indre og ytre blødninger. Hvordan stanser vi en blødning, og hva ser vi etter når vi vurderer indre blødninger.
Spørsmål fra salen og gode diskusjoner som avslutning.

 

 

 

 

ORTOPEDISKE OG NEVROLOGISKE LIDELSER: NMBU Sertifisert terapeut i fysioterapi og rehabillitering av smådyr, Camilla Kristoffersen

Camilla innleder med sin historie og bakgrunnen for at hun tok utdannelsen som fysioterapeut.

Videre går hun igjennom rasestandaren hva gjelder oppbygging, skjelett og muskulatur og funksjon av dette.
Hva forteller bevegelsene oss?
Har hunden din smerte? Hvordan kan vi merke det, hva er årsaken. Akutt smerte eller kronisk smerte?
Patellaluksasjon: Anatomi, graderinger og årsaker.
Det blir en god diskusjon i plenum rundt tema patellaluksasjon.

 

HD= Hofteleddsdysplasi og Legg-Calve-Perthes Syndrom: Camilla beskriver anatomien i leddet, og hvordan dette utvikles.
Skiveprolaps: Camilla forteller om oppbygning og hun forklarer hvordan nervesystemet fungerer og hvordan dette påvirkes av prolaps, og hva vi kan se etter.

Syringo Myelia: Kort beskrivelse av tilstanden.

 

Takk til sunnhetsutvalget, og spesielt en stor takk til Camilla Kristoffersen som har lagt ned masse jobb i å arrangere dette flotte seminaret.

Takk for denne gang! Vi håper vi sees på neste seminar!

Samenfattet av: Bjørn-Tore Løvtangen (Sunnhetsutvalget)

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres