Antall besøkende: 1 099 240

Nye utstillingsregler fra NKK

NKK Skriver på sin hjemmeside:   DSC_0614

NKKs hovedstyre har vedtatt revidering av NKKs utstillingsregler med virkning fra 1.1.2014.

De viktigste endringene omfatter:

  • Pkt. 3.8 Doping/faking er forbudt – endringene følger av at NKKs antidopingregelverk ble vedtatt i desember 2013. Bestemmelsen gir nå mer utfyllende tekst i fht inngrep. Merk at det på utstillingsplassen nå kun er tillatt på tilføre pelsen vann – ingen øvrige midler er tillatt.
  • Pkt. 11.7.2 – Working Class Certificate – endringen følger av endringer i «Regulations for FCI Dog Show» (gjeldende fra 1.1.2013, sirkulær 48/2012) hvor krav fra FCI vedrørende WCC er endret. Tilhørende skjemaer er endret slik at det skal fremgå hvilken prøvetype og premiegrad hunden har. NB!  »Gamle» WCC godtas ikke etter 1. mars 2014.
  • Pkt. 11.13 – Beste Hannhundklasse – BHK/Beste Tispeklasse – BTK
  • Det er tatt inn henvisning til WCC i pkt. 11.7.2. Dette fordi WCC stadig er gjenstand for diskusjon mellom utstillere og arrangører.
  • Det er presisert at uplasserte hunder både kan tildeles cert og reserve-cert. Videre også presisering på at hunder må ha oppnådd nødvendig alder for å kunne anses som fullcertet.
  • Pkt. 12.8 – Certifikat/Reserve Certifikat/CK (Championkvalitet)
  • Det er foretatt endring slik at cert kan «flyttes videre» når fullcertet hund feilaktig har tatt imot certet på utstillinger.
  • Pkt. 16 Brukskrav for deltakelse i brukshundklasse – endringer foretatt på bakgrunn av vedtak gjort i raseklubbene.

Les mer på NKK sin side her

 

Det nye regelverket finner du her

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres