Antall besøkende: 1 099 240

Nye regler for reise med hund.

Vi har tidligere skrevet om rabbiesregler for å reise med hund. Disse reglene er jo nå endret og det har vi tidligere ikke skrevet om.

Det er blitt enklere å reise med kjæledyr over landegrensene i EU/EØS etter at reglene ble endret ved årsskiftet.

– Mattilsynet ønsker å bevare god dyrehelse i Norge. Dagens regelverk, som gjør det enklere å ta med hunder på ferie, åpner også dessverre for at det har blitt enklere å innføre gatehunder. Vi ønsker å sikre norsk dyre- og menneskehelse, og strammer inn reglene i forhold til gatehunder ved å begrense innførselen mest mulig, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet. Regelverket endres ikke, men Mattilsynet presiserer hvilke kriterier som må være oppfylt få å innføre hunder iht. det ikke-kommersielle regelverket.

Transport av kjæledyr som en del av din reise:

  • at dyret skal følges av et gyldig EU-pass, der du står som eier
  • gyldig ID-merking, gyldig rabiesvaksinasjon og behandling mot revens dvergbendelorm (echinococcose)
  • en kopi av kontrakt der du står som eier, dersom du ikke står som eier i passet. Du må i tillegg kunne bekrefte at dyret ikke skal videreformidles.

Hvis du skal innføre en hund fra et EU-land, husk å ta kontakt med veterinær og sørg for at dyret ditt oppfyller følgende krav (disse kravene gjelder ikke innreise fra Sverige, hvor det er egne regler):

  • Hunden skal være identitetsmerket. Kun mikrochip er gyldig for dyr som er merket etter 3. juli 2011. (Tatovering godtas nå bare dersom den er lett lesbar og påført dyret før 3. juli 2011.) Hunden skal være ID-merket før den får rabiesvaksinering. Identitetsnummeret skal være oppgitt i passet og alle originale dokumenter.
  • Hunden skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefaling (vanligvis tidligst når den er tre måneder gammel). Ved førstegangs vaksinering regnes rabiesvaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført. Hvis dyret vaksineres på nytt regnes vaksinasjonen som gyldig fra den dato vaksinen ble gitt, hvis gyldigheten av forrige vaksinasjon ikke er utløpt når ny vaksine ble gitt. Kravet om rabiesvaksinering gjelder også ved innreise fra rabiesfrie stater (unntatt Sverige).
  • Hunden skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) med godkjent preparat (for eksempel praziquantel eller epsiprantel). Behandlingen skal være gjennomført i løpet av de siste 10 dagene før innreise til Norge, og behandlingen skal skje i landet hunden reiser fra. Behandlingen skal så gjentas i løpet av de første 7 dager etter innreise til Norge. Begge behandlingene skal attesteres i pass/veterinærattest av veterinær. Kravet gjelder ikke for hunder som kommer direkte fra Finland
  • Dyret skal ha et eget EU-pass. Pass skal være forhåndstrykt. Det skal også være trykt nummer på forsiden av passet. Mattilsynet godtar også stemplede pass, men numrene i passet må være lesbare. Mattilsynet vil vurdere hvert enkelt tilfelle, og dersom det er tvil om hvorvidt passet er ekte, vil hunden kunne avvises og settes i isolat til passets gyldighet er dokumentert av eier. Passet skal inneholde informasjon om navn på dyrets eier, dyrets ID-merking, rabiesvaksinasjon og behandling mot revens bendelorm.
  • Dyr som kommer fra EU skal undersøkes av Tollvesenet. Ved grensepassering skal dyret og de nødvendige dokumenter fremvises for kontroll i Tollvesenets åpningstid.

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres