Antall besøkende: 1 099 240

Norsk Kennel Klub tar affære i forhold til «Yulin Dog Meat Festival» i Kina

Vi ønsker å rose Norsk Kennel Klub!!. De skriver på sine sider: 11141225_10155709137660268_6989819364080232992_n

 

«Taler hundeverdenen midt imot

NKK oppfordrer norske hundeeiere til å bli hjemme under World Dog Show i Kina.

NKK tar sterk avstand fra mishandlingen av hunder i Kina, som toppet seg under Yulin Dog Meat Eating Festival forrige helg. NKK oppfordret også FCI og den kinesiske kennnelklubben i forkant av festivalen om å få stoppet arrangementet.

NKK har i dag oversendt et nytt brev til FCI vedrørende festivalen, samt tildelingen av World Dog Show 2019 til Kina.

Som det fremgår av brevet reagerer NKK sterkt på tildelingen av World Dog Show til Kina, og fraråder nå alle norske utstillere å delta på arrangementet. I tillegg oppfordrer NKK FCI til å flytte arrangementet fra Kina.

Bli hjemme!

  • NKKs hovedstyre vedtok i går at vi nå går ut med en klar oppfordring til
    CI om å flytte arrangementet, samt en sterk oppfordring til alle hundeeiere i Norge om å bli hjemme under arrangementet. NKKs Hovedstyre har på vegne av norske hundeeiere engasjert seg sterkt mot mishandling av hunder. Hundevelferd er førende for all virksomhet i NKK, og hovedstyret i NKK ønsker å støtte de gode kreftene i Kina som jobber for å få en slutt på denne mishandlingen, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

Strider mot NKKs formål og grunnleggende verdier

NKK ønsker heller ikke at norske dommere tar oppdrag i Kina før denne mishandlingen har opphørt.

Hvis dommere eller annet personell mot formodning allikevel vurderer å ta oppdrag, gjør
NKKs hovedstyre oppmerksom på at deltagelse eller oppdrag vil stride mot NKKs formål og grunnleggende verdier.

World Dog Show skal være verdens største og viktigste feiring av menneskets beste venn. NKK stemte derfor mot tildelingen av WDS til Kina under FCIs General Assembly tidligere denne måneden.

  • Vi kan ikke akseptere tildelingen av World Dog Show til Kina så lenge mishandling av hunder foregår i landet, slik som vi nylig så under Yule Festival. I tillegg til å oppfordre FCI om å flytte arrangementet har NKK nå også derfor sendt en oppfordring til kennelklubber verden over. I vår henvendelse ber vi kennelklubbene oppfordre sine medlemmer til å bli hjemme, samt henvende seg til FCI for å få World Dog Show 2019 flyttet, sier Trine Hage.100004-132e14-ffd04c_l

NKK har også vært i kontakt med UD for en vurdering av vår fraråding om å delta på World Dog Show, og ønsker og imøteser videre bistand fra UD i arbeidet med å sette fokus på mishandlingen av hunder i Kina, sier trine Hage.

NKK vil holde våre medlemmer informert om enhver utvikling i denne saken. «

Kilde: NKK: http://web2.nkk.no/no/nyheter/Taler+hundeverdenen+midt+imot.b7C_wlvW4n.ips

http://web2.nkk.no/no/nyheter/Hundevelferd+hellig+for+NKK.b7C_wlvYYW.ips

 

 

Safari 2 Safari

 

 


om teksten er vanskelig å lese, finner du den her:

PROTEST REGARDING WDS2019 IN CHINA

The Norwegian Kennel Club refers to the ongoing international protests regarding the Yulin Dog

Meat Eating Festival and our letter to the FCI and China Kennel Union of June 19.

As stated in our previous letter, we strongly encourage the China Kennel Union and FCI, as the

largest international cynological organization, to work together to put an end to the grave

mistreatment of animals taking place in China, peaking with the Yulin festival.

The Norwegian Kennel Club board has now, during a meeting June 23, made a decision to publicly

advice all dog owners in Norway not to participate in World Dog Show 2019. The NKC will also

advice all judges in Norway not to accept any invitation to judge in China until this festival is

stopped. Any judge accepting invitations to judge in China will be made aware that this is against

the wish of the NKC board, and in direct conflict with our ethical guidelines and values.

The Norwegian Kennel Club board hereby expresses a strong wish to have the World Dog Show

2019 moved, unless the Yulin Dog Meat Eating festival is stopped and general animal welfare in

China improved. The Norwegian Kennel Club will also encourage all national kennel clubs to both

advice dog owners in their countries against participating in WDS2019 in China, and to express

their wishes to have the World Dog Show 2019 moved to the FCI.

The World Dog Show is to be a celebration of dogs. We therefore cannot accept that the WDS is

given to a country where animal abuse takes place. We understand that the decision to give

WDS2019 to China was made by voting during the recent General Assembly. However, the FCI

should lead the cynological world by example, and therefore not give such an important event to a

country where animal welfare is shockingly lacking. We now expect the FCI to take action, and

ensure that this event is moved.

The Norwegian Kennel Club has also been in contact with the Ministry of Foreign Affairs regarding

this matter. We welcome the input from the Ministry of Foreign Affairs in our efforts to improve

the general welfare of dogs in China.

Yours sincerely,

for the Norwegian Kennel Club

Trine Hage

CEO

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres