Antall besøkende: 1 099 240

NKKs syn på godt hundehold

NKKs syn på godt hundehold

«Norsk Kenne Klubs retningslinjer for hundehold» er ment som et verktøy for alle landets hundeeiere, og går blant annet inn på hvordan hunder bør stelles, hvilke regler oppdrettere skal forholde seg til og hvilke lover man som hundeeier bør være kjent med.

Formålet med disse retningslinjene er å legge til rette for god velferd for hunder, slik at de kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

NKKs etiske retningslinjer for hundehold

Som hundeeier er det mye man bør vite om hvordan man best kan ta vare på sin firbeinte venn.

De aller fleste hunder i Norge lever gode liv, men det kan likevel være godt for hundeeierne å få oversikt over hva de bør tenke på for å gjøre hundens hverdag så god som mulig.

NKK tar dyrevelferd svært alvorlig, og har derfor utarbeidet landets første etiske retningslinjer for hundehold.

Retningslinjene er ment som et verktøy for alle landets hundeeiere, og går blant annet inn på hvordan hunder bør stelles, hvilke regler oppdrettere skal forholde seg til og hvilke lover man som hundeeier bør være kjent med.

NKKs retningslinjer vil også være med på å belyse viktigheten av å drive et etisk riktig hundehold.

 

Arbeidet bak retningslinjene

NKKs veterinær, Kristin Wear Prestrud, har utarbeidet retningslinjene.

Etter å ha vært på høring i medlemsklubbene, ble saken vedtatt av Hovedstyret den 10. mars 2010.

Retningslinjene er nå klare for å bli tatt i bruk av alle hundeeiere i landet.

Les mer her

NKKs etiske retningslinjer for hundehold

 


Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres