Antall besøkende: 1 099 240

Hunder og katter som kommer fra Sverige må behandles mot bendelorm

Hunder og katter som kommer fra Sverige må behandles mot bendelorm

(For infomation in English, click here)

Alle hunder og katter som har vært i Sverige og som tas over grensen til Norge skal fra og med fredag 11. mars behandles mot revens dvergbendelorm, melder Mattilsynet Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hunde- eller katteeiere kan selv behandle sine dyr.

Parasitten, som kalles revens dvergbendelorm, ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund og katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, innføres det nå et krav om at alle hunder og katter som har vært i Sverige skal behandles. Ny forskrift om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige ble fastsatt 8. mars 2011 med ikrafttredelse 11. mars 2011.

For ny forskrift se Mattilsynets hjemmesider www.mattilsynet.no

Hva du må gjøre ved innførsel av hund eller katt fra Sverige?
– Alle hunder og katter skal behandles mot revens dvergbendelorm i løpet av de siste 48 timer før innreise til Norge
– Etter førstegangsbehandling som nevnt over, kan hunder og katter som regelmessig innføres fra Sverige til Norge alternativt behandles jevnlig, og minimum hver 28. dag, i stedet for ved hver grensepassering.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund eller katt. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling.

Ved innførsel av hund og katt fra Sverige, må du kunne dokumentere at dyret er behandlet. Eksempel på egenerklæringsskjema kan lastes ned under.

Kjæledyr som ikke er av rovdyrslekten er ikke mottakelige for smitten.

Om behandlingen
Legemidler mot revens dvergbendelorm er reseptpliktige i Norge. Du må derfor konsultere en veterinær som skriver ut en resept slik at du kan få kjøpt preparatet på apotek. Reseptplikten vurderes nå, slik at disse legemidlene kan bli reseptfrie. Vi vil komme med ny informasjon om dette så snart det er avgjort.

Legemidler mot bendelorm kan kjøpes uten resept på apotek i Sverige. Eksempler på legemidler som kan benyttes er midler som inneholder praziquantel eller epsiprantel.

Hvorfor skal behandlingen skje til bestemte tider?
Hunder og katter kan bli smittet når de spiser gnagere. Når du behandler hund eller katt, vil det virksomme stoffet i preparatet drepe alle utviklingsstadier av parasitten. Det er viktig å behandle dyrene så nært opp til innreisen til Norge som mulig. Dess nærmere innførselstidspunktet behandlingen skjer, dess mindre er muligheten for at dyrene får i seg ny smitte.

Når hunder og katter får i seg smitte med revens dvergbendelorm, vil parasittene bli kjønnsmodne i løpet av 28 dager. Kjønnsmodne parasitter skiller ut egg som andre dyr og mennesker kan få i seg og smittes av. Dersom du behandler hunden eller katten med maksimum 28 dagers mellomrom, vil det ikke kunne utvikles kjønnsmodne parasitter som kan smitte videre.

Hva bør du gjøre dersom du har vært i Sverige før de nye reglene?
Mattilsynet oppfordrer alle hunde- og katteeiere som har vært i Sverige med dyrene sine etter høsten 2010 om å så snart som mulig gi dyrene en behandling mot revens dvergbendelorm.

Hva oppnår vi?
– Mattilsynets mål er å hindre sykdom og å redusere risikoen for at vi får revens dvergbendelorm til Norge, sier fungerende seksjonssjef Siri M. Løtvedt.  Det er selvsagt vanskelig å unngå at en parasitt som har sin livssyklus i naturen sprer seg, men vanligvis spres smitten langsomt i naturen fordi rev og smågnagere sjelden vandrer over lange strekninger.

Publikumshenvendelser:
Kontakt ditt lokale Mattilsyn på telefon 06040

For å lese hele saken på Mattilsynets hjemmesider klikk HER.

Mer utfyllende informasjon om revens dvergbendelorm får du ved å følge vedlagte lenker.

Lenker:

Faktaark fra VI
Ekinokokkose
Overvåking av revens dvergbendelmark trappes opp i Norge

Folkehelseinstituttet
Smittevernboka Ekinokokkose

Egne nettsaker:
Anbefaling til hunde- og katteeiere
Dvergbendelorm påvist i Sverige

For besøkende til Norge fra/via Sverige er følgende legemiddel og kombinasjonspreparater tilgjengelig reseptfritt på apotek i Sverige:

Mot bendelorm:
Droncit Vet

Mot bendelorm og rundorm:
Drontal Comp Vet
Drontal Comp Forte Vet
Milbemax vet. för hundar/Milbemax vet. för små hundar och valpar
Profender

Sjekk alltid med veterinær hvilket legemiddel som passer din hund best!

 

 

Reseptfritak – bendelormbehandling av hund og katt

Statens legemiddelverk har gitt unntak fra krav om resept på minste pakning Droncit vet 50 mg tabletter. Droncit vet tabletter inneholder prazikvantel som har effekt mot revens dvergbendelorm, Echinococcus multilocularis, hos hund og katt.

Revens dvergbendelorm er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er nå for første gang påvist på rev i Sverige. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund og katt eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. Bendelormen er ufarlig for hunder og katter.

For å hindre at parasitten spres til Norge innførte Landbruks- og matdepartementet 11.mars 2011 krav om at alle hunder og katter som innføres fra Sverige skal behandles mot revens dvergbendelorm før de kommer til Norge.

Les mer på Mattilsynets hjemmesider HER.

Legemiddelverket har som en følge av den nye situasjonen fra 14.03.11 gitt et midlertidig unntak fra krav om resept på minste pakning Droncit vet tabletter 50 mg til hund og katt.

Les hele saken på Legemiddelverkets nettsider HER.

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres