Antall besøkende: 1 099 240

Hundens bitt (Pomeranian)


Hundens bitt

Et korrekt saksebitt

Hunder har to tannsett slik som oss. Først får de valpetenner når de er 2-3 uker gamle. Disse erstattes med de varige tennene når hunden er 4-7 måneder gammel. Først når hunden har fått sitt varige tannsett er det mulig å avgjøre om den har fått et korrekt bitt.

En av de tingene som en utstillingsdommer alltid kontrollerer i ringen, er om hunden har et korrekt bitt. Hva som er et korrekt bitt er avhengig av hvilken rase du har. Hos de fleste raser er saksebitt det korrekte, men hos flere raser aksepteres et tangbitt og hos noen raser er et underbitt det normale. Sett deg derfor grundig inn i rasestandarden før du sjekker om hunden din har et korrekt bitt.

Alle tennene har navn og nummer
Framtennene kalles incisiver og forkortes til I. De er spisse og skarpe og brukes til å rive maten løs fra et byttedyr. Så kommer de store hoggtannene, eller hjørnetennene som kalles canintenner og forkortes til C. De blir brukt til både angrep for å skaffe seg mat og for å forsvare seg. De er lange og sterke og lager dype hull i byttet eller fienden.

Rett bak hoggtennene kommer forjekslene eller premolarene som forkortes til P. Den premolaren som er nærmest hjørnetanna, P1, er bitteliten. Premolarene tror man har størst funksjon når byttet skal bæres hjem, men de har også en viktig rolle i forsvaret. De bakerste premolarene er betydelig større. Rett bak dem kommer de store jekslene, eller molarene, M. Jekslene kalles også rovtenner da deres oppgave er å knuse harde ting slik som bein. De bakerste jekslene har knudrete overflate og er de eneste av hundens tenner som kan brukes til å virkelig tygge med.

Et fullstendig tannsett
En voksen hund med et fullstendig tannsett har totalt 42 tenner. Av dette er 12 framtenner, I, 6 i overkjeven og 6 i underkjeven. Den har fire hjørnetenner, C. Den har 16 premolarer, 4 på hver side både oppe og nede. Til slutt har den 10 molarer, 2 på hver side oppe og 3 på hver side nede.

Valpen har færre, men til gjengjeld skarpere tenner enn den voksne hunden
Melketenner
Valpens tannsett består av små, men meget skarpe tenner. Et fullstendig sett med melketenner er på 28 tenner, altså hele 14 tenner færre enn hos den voksne hunden. Selv om hunden har et korrekt bitt som valp, trenger den ikke å få det som voksen. Det kan være snakk om gener som gjør at for eksempel underkjeven blir for kraftig eller for svak, som medfører overbitt eller underbitt.

Dersom tennene eller kjeven utsettes for ytre påvirkninger og får skader, kan også det endelige tannsettet skades. Melketenner som blir stående for lenge igjen under tannfellingen kan fort gi opphav til bittfeil og tannfeil hos den voksne hunden. Følg derfor med når valpen mister sine tenner og pass på at det ikke blir stående igjen en melketann som lager problemer for de nye tennene. Ofte gjelder dette hjørnetennene.


En eldre hund med et korrekt saksebitt. En av framtennene i underkjeven har en skade som ikke påvirker bittet

Saksebitt
Dette er hundens normale bitt og det bittet man ønsker på de aller fleste rasene. Når hunden har et saksebitt danner tennene en saks ved at framtennene i overkjeven er plassert rett foran framtennene i underkjeven. Tannrekkene sitter så tett sammen at de er i kontakt med hverandre, men de møtes ikke. Hjørnetennene i underkjeven stikker opp rett foran hjørnetennene i overkjeven.
Tangbitt
Da møtes rekken med framtenner i underkjeven rekken med framtenner i underkjeven. Dette regnes som en mindre feil enn overbitt og underbitt. Enkelte hunden kan ha et korrekt saksebitt i ung alder, men kan utvikle et tangbitt når de blir eldre. Ulempen med et tangbitt er at framtennene slites raskere enn vanlig.

Denne hunden har fire tenner som står feil og som danner et omvendt saksebitt. Mange regner dette som et underbitt.

Omvendt saksebitt
Dette kalles av mange for et underbitt, men det er så tett at rekken med framtenner i underkjeven akkurat glir utenpå og er i kontakt med rekken av framtenner i overkjeven.

Denne hunden har et meget kraftig overbitt på grunn av en for lang overkjeve. hjørnetennene er korrekt plassert, så bittfeilen gir ikke hunden nevneverdige problemer

Overbitt
Rekken med framtenner i overkjeven sitter så langt foran rekken med framtenner i underkjeven at tennene ikke har kontakt med hverandre. Som regel skyldes et overbitt at underkjeven er for lite utviklet. Dette kalles ofte for en svak underkjeve. En hund kan også få overbitt fordi overkjeven er alt for lang. Som regel vokser underkjevene noe saktere enn overkjevene, slik at en ung hund med et lite overbitt kan få et helt korrekt saksebitt som voksen. Enkelte hunder har også en skrå tannstilling slik at selve tannstillingen gir inntrykk av at hunden har et overbitt.

Dersom hunden er så overbitt at hjørnetennene i underkjeven ikke er korrekt plassert, kan disse lage seg hull i tannkjøttet oppe i ganen. Dette kan gi store plager for hunden og bør derfor behandles av en veterinær.

Her er det et underbitt med avstand mellom tennene i overkjeven og tennene i underkjeven


Underbitt
Denne bittformen er mest vanlig hos raser med kort og bred snute. Rekken med framtenner i underkjeven sitter så langt foran rekken med framtenner i overkjeven at det ikke er kontakt. Selv om rasebeskrivelsen sier at et underbitt er ønskelig hos rasen, skal tennene i underkjeven aldri kunne ses når hunden har munnen lukket.

Bittet er nesten korrekt, men litt trangt og en tann er feilplassert

Uregelmessig bitt/tannstilling
Enkelte hunder kan ha korrekt plasserte hjørnetenner og korrekt lange kjever, men enkelte av framtennene kan være skeivt plassert eller ha en avvikende retning fra de andre tennene. Dette regnes som en mindre feil hos de fleste raser.
Tannmangel
Hos enkelte raser er tannmangel vanlig og ses på som nesten normalt. Hos andre raser er det svært viktig at tannsettet er komplett. Spesiell gjelder dette tyske raser og raser som bedømmes av tyske dommere. Hos engelske raser og av engelske dommere, ser man som regel langt mildere på om det skulle mangle en tann. Tannmangel har eksistert hos hund i tusener av år. Undersøkelser viser at kanskje 40% av alle hunder mangler en eller flere tenner. En hund kan miste en tann under oppveksten, tannen kan være der, men den har ikke brutt gjennom tannkjøttet, men de fleste tannmangel er arvelige. De tennene som vanligvis er borte er jekslene, men også andre tenner kan mangle.

Denne hunden har et korrekt bitt, men den har en framtann for mye i overkjeven
For mange tenner

Enkelte hunder har for mange tenner. Dette kan ses på melketennene, men for mange melketenner trenger ikke å bety for mange voksne tenner. For mange tenner er som regel et lite problem for hunden.

Skrevet av: Inger Handegård Foto av: Inger Handegård

Takk for tips til denne informasjonen av Gold´n Art Kennel

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres