Antall besøkende: 1 099 240

HERPESVIRUS hos Pomeranian

I de siste årene har det i hundmiljøet blitt snakket en del om tomme tisper, små kull og valper som dør de første 14 dager.

Noen oppdager i sitt oppdrett noe som kalles ”Fading Puppies” eller som det ville het på norsk, valper som dør de første dager uten noe tilsynelatende grunn, er det samme som herpesvalpet.

IMG_3849.JPG

Vi kan ha viruset på hundene våre uten og vite det, men stressituasjoner kan utløse ett utbrudd på tispen uten at vi som oppdretter merker noe, og på den måten påvirke både antall valper, at det ikke blir valper i det hele tatt, at tispen tar seg men ”kaster” dem midt i svangerskapet, verst er det og få valper for deretter og miste dem. I noen tilfeller blir hundene sterile.

– Herpesvaksinen er en tilleggsvaksine som må settes først ca. 3-7 dager før paring, og helt inntil 7 dager etter paring. Så skal det vaksineres 1-2 uker før forventet fødsel. Dette må gjøres ved hver drektighet på tispen.

– Drektige tisper som er/har vært eksponert for herpesvirus

– Drektige tisper i områder med forekomst av viruset

– Drektige tisper som er påvist herpesvirus på.

NB. Det er ikke aktuelt å bruke vaksine til valper, hannhunder eller tisper som ikke skal brukes i avl.

Hvilken effekt kan man forvente?

– redusere risikoen for tidlig valpedød

– øker fødselsvekten til valpene

– så langt viser forskning at det er tendens til økt kullstørrelse

Bivirkninger

– det kan bli litt hevelse hvor sprøyten blir satt, men går vanligvis over i løpet av en uke.

Det er ikke tvil om at vi har hatt Herpesvirus i Norge en stund. Noen oppdrette har sagt at de kjenner til det, enten har de hatt det selv eller de ha hørt om det, ja faktisk i flere år. Med den informasjon vi har nå så er det heldigvis hjelp og få.

Har man mistanke om at man har viruset selv i kennelen eller man vet at det finns i nærområdet er det grunn til vaksinering.

Bella Klein´s Juicy (pomeranian) 9

I grunnvaksinen til hund nå er det mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse. Tidligere var også kennelhoste med i samme vaksine men er tatt bort. Viktig og vite for dem som tror at de får hunden vaksinert mot kennelhoste!! Det er kanskje en av grunnene til at det er mye kennelhoste for tiden?

Grunnen til at det er tatt bort er at det ikke er anbefalt og grunnvaksinere mer enn hvert 3. år mens kennelhostevaksinen skal tas hvert år om man reiser en del med hund, eller bor i ett område hvor det er utbrudd.

For øvrig så er det forskjellige regler i forhold til grunnvaksine alt etter hvilket land man skal til, for eksempel for og stille ut hund i Norge så skal de være vaksinert hvert 2.år. Så sjekk med det land du skal til for det er land som forlanger grunnvaksinen hvert år.

HERPESVIRUS – MULIG ÅRSAK TIL VALPEDØD

Hundens herpesvirus – CHV – Canine Herpes Virus, er et virus som kun formerer seg i hundeceller og som vokser best ved en temperatur på 34-35 grader .Det er følsomt for de fleste desinfeksjonsmidler .
Viruset forekommer over hele verden hos både tamhunder og villhunder.
Viruset overføres ved direkte kontakt gjennom infiserte kroppsvæsker . Hunder som er infisert utvikler ofte en latent infeksjon, og kan i mange år ved stress skille ut virus via utflod fra nesen eller kjønnsåpningen.

Det er ikke gjort undersøkelser som viser hvor mange hunder som er smittet i Norge , men ettersom vi nå reiser mer med våre hunder antas det at problemet er økende.

Symptomer
Hunder som blir smittet fra 3 ukers alder utvikler oftest en mild eller symptomfri infeksjon og blir som regel smittebærere .
Drektige tisper kan smitte valpene sine enten i livmoren ,ved fødselen eller ved direkte kontakt gjennom normal valpepleie den første leveuken . Valper kan også smittes ved direkte kontakt med andre virusutskillende hunder / valper i oppdrettet.

Hvis en valp blir smittet i eller før første leveuken vil den utvikle en infeksjon med symptomer som: nedsatt til opphørt matlyst, sutring, betennelse i neseslimhinnen, magesmerter, myk gulgrønn avføring, blødninger og eller små blærer i slimhinnene og ukoordinerte bevegelser.
De fleste valpene dør etter 1-3 dagers sykdom.
Inkubasjonstiden er 6-10 dager slik at de fleste valpene som dør vil være mellom 1-3 uker gamle. Som regel dør alle valpene i løpet av en uke. Valper som overlever kan være hjerneskadet, blinde og døve. Valper som blir infisert i livmoren kan bli født døde eller dør like etter fødselen .

Behandling
Det finnes ingen effektiv behandling av valper som er blitt syke.
Valper over 3 uker og voksne hunder med en mild eller symptomløs infeksjon trenger ingen behandling og det er ikke mulig å unngå at de fleste blir smittebærere i lang tid .
Hunder som er smittebærere vil kunne skille ut virus fra nesehulen eller sjeldnere fra kjønnsvegene hvis de blir utsatt for stress. Stress kan f.eks. være utilstrekkelig foring og hygiene, mye reising og utstilling, sykdomsutbrudd og bruk av immunsupresive midler som cortison.
Valper kan beskyttes mot smitte gjennom overføring av antistoffer fra moren gjennom morkaken eller via råmelken.
For å få mest mulig antistoff kan tispen vaksineres med Eurican Herpes 205, Merial Animal Healths vaksine 2 ganger .Første vaksine gis i løpetide helt i begynnelsen av drektigheten og andre vaksine gis 1-2 uker før fødsel. Vaksinen har vært tilgjengelig i Europa fra 2003 og kan søkes tatt inn på registreringsfritak til Norge.( Snakk med din vet.)
Det er enkelt å finne ut om en har hunder med herpesvirus i et oppdrett .Ved hjelp av en blodprøve kan det påvises antistoffer mot herpesvirus.

Oppsummering
Herpesvirus kan være en årsak til valpedød, men det finnes mange andre årsaker som andre virusinfeksjoner, bakterielle infeksjoner, medfødte defekter, sykdom hos tispen, mangelfull foring, hygiene og miljø.
Når et oppdrett har problemer med dødfødte -svakfødte valper eller valper som dør 1-4 uker gamle, er det alltid nyttig å få obdusert de døde valpene og å gå igjennom oppdrettets rutiner gjerne sammen med veterinæren for å finne en løsning på problemet.
Er valpedødligheten over 10% bør en prøve å finne årsaken.

Kilder
L.Carmichael:Recent advances in Canine Infectious Diseases
Astrid Indrebø : Genetikk, avl og oppdrett .( NKK)

Forebygging er derfor det viktigste man kan gjøre!!!

* Ikke stress tispa under drektigheten (ta henne med til nye miljø osv).
* Vaksiner tisper med kjent herpes infeksjon samt tisper som farter rundt på utstilling, konkurranser og oppholder seg på kennel.
* Ha høy temperatur i valpekassen/varmelampe og isoler valpene fra andre hunder i de første kritiske ukene.
* Sørg for at valpene får i seg nok råmelk!

Vaksinering:
Eurican Herpes 205 (fra Merial Animal Health Limited)

Kun avlstisper som har påvist herpes eller befinner seg i et smittet miljø vaksineres. Hannhunder og valper vaksineres altså ikke. Hos de fleste avlstisper er det unødvendig å vaksinere, man vaksinerer om man har hatt noen problemer med den tispa eller i den aktuelle kennelen.

– 1.dose ved løpetid 7-10 dager etter paring.
– 2.dose 1-2 uker før ventet fødsel. Det bør være ca 5 uker mellom de to vaksinene
– Samme regime gjentas for hver drektighet.

Vaksinen gir et høyt antistoff nivå hos tispa og beskytter valpene gjennom de første ukene. Mange mener også at den hindrer tidlig valpedød, øker fødselsvekten og kullstørrelsen.

IMG_3317.JPG

Om en tispe får påvist store antistoffnivå i blodet den første delen av løpetiden kan man droppe 1.dose, men hun må da få en dose 1-2 uker før fødsel.

Det er stilt følgende spørsmål og Veterinær Wenche Farstad svarer følgende:

Hva slags herpes får hunder?
Hvor setter det seg?
Hvordan smitter det?
Kan herpesdiagnose stilles ved blodprøve?
Hvis tispa er smittekilde, kan hun da brukes i avl siden?
Er herpesviruset kun farlig for valper?
Hvis en voksen hund smittes, hvordan påvirker dette hunden?
Hvor stor sannsynlighet er det for at våre andre hunder kan være smittet, de har hatt noe kontakt med tispa (vanlig hilsing og snusing).

Hunder får ulike herpes virus, men dette dreier seg om Herpsvirus canis (alfaherpesvirus) som angriper nyfødte valper og kan gi ufruktbarhet hos hundetispe. Viruset angriper bare hunder. Viruset smitter ved direkte kontakt med andre hunder som har viruset, ved parring eller via infiserte fosterhinner fra hunder som har født, eller fra klær og skotøy fra mennesker som har vært i kontakt med syke hunder. Dine andre hunder som har hatt direkte kontakt kan derfor være smittet, men det er bare en fordel slik at de kan utvikle antistoffer før eventuell drektighet. Tisper som har gjennomgått infeksjonen vil gi antistoffer til sine avkom og kan derfor brukes i avl siden.
Ved kennelbesøk i utlandet er det viktig at en skifter til rene klær før en går inn i egen kennel når en har små valper hjemme. Viruset er utbredt i utenlandske kennelmiljøer, men er relativt sjelden her hjemme. Vi har hatt noen få utbrudd her i landet og har 1-3 tilfeller i året i Norge. Voksne hunder har kanskje bare lett snue og litt utflod fra nese og fra kjønnsåpningen, men for øvrig blir de ikke syke. De utvikler immunitet, men viruset kan være latent til stede. Sykdomsutbrudd kan skje i situasjoner med stress, slik som løpetid og fødsel, mye reisevirksomhet eller ved annen sykdom for eksempel kennelhoste og valpesyke. Viruset er kun farlig for valper, først og fremst nyfødte, der viruset gir en generell infeksjon med høy feber og som oftest død etter få timer. Herpesvirus påvises ved obduksjon, og karakteristiske forandringer sees både makroskopisk og mikroskopisk hos de døde valpene. Antistoffer kan påvises i blod etter akutt infeksjon.

mye stoff er hentet Norges veterinærhøgskole, veterinær, Wenche Farstad

Herpesvirusinfektion

Af dyrlæge Jesper Vetter

Hvad er herpes hos hunde?
Herpesinfektion er en virusinfektion. Hos nyfødte hvalpe forekommer er infektionen alvorlig og ofte dødelig, så herpesinfektion er en af årsagerne til tidlig hvalpedød (fading puppy syndrome). Hos voksne hunde kan sygdommen give en mild infektion i luftveje, øjne og kønsveje.

Sygdommen overføres ved parring, fra drægtig tæve til ufødte hvalpe eller via kontakt med inficeret spyt og tårevæske.

Hvad er symptomerne på herpes?

Hos nyfødte hvalpe:

* Nedstemthed
* Manglende lyst til at patte
* Klynken eller skrigen, hvalpene er urolige
* Ubehag ved tryk på bugen
* Næseflåd
* Blødninger og/eller små blærer i slimhinderne, f.eks. munden
* Kramper
* Død inden for de første timer eller dage efter fødslen

Hos voksne hunde:

* Mild luftvejsinfektion
* Hoste og næseflåd (kennelhoste)
* I kønsvejene og på kønsorganerne kan man se røde pletter, der skyldes småblødninger i slimhinden, og/eller små blærer

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen herpesvirusinfektion?
Din dyrlæge vil få mistanke om en herpesvirusinfektion, hvis der er unormal høj dødelighed blandt dine nyfødte hvalpe, hvad enten de er dødfødte eller dør inden for nogle timer eller nogle få dage efter fødslen. Hvis din voksne hund viser tegn på luftvejsinfektion, f.eks. hoste eller vejrtrækningsbesvær, og evt. rødme i øjnene, vil det også vække mistanke.

I en laboratorieundersøgelse undersøger man de døde hvalpes organer og ser, om man kan isolere herpesvirus fra hvalpens organer . Voksne hunde får taget blodprøver, som undersøges for antistoffer mod herpesvirus.

Der skal tages en blodprøve med det samme, når symptomerne konstateres og en sammenlignende blodprøve 2-3 uger senere. Hvis hunden har herpesvirus, vil blodprøverne vise en stigning i mængden af antistoffer.

Hvordan behandles herpes?
Der findes ikke nogen specifik behandling af herpesvirus hos hund. Forebyggelse er nødvendig, hvis der opstår tilbagevendende problemer i en hundekennel eller på et hundeopdræt.

Hvis dine nyfødte hvalpe bliver syge af herpesvirus, kan man kun give støttende behandling i form af:

* Antibiotika mod ledsagende infektioner
* Varme (39 grader)
* Væskebehandling
* Behandling med hyperimmun globulin for at styrke immunforsvaret

Hvis du har problemer med herpesvirusinfektioner i din kennel, kan du forebygge sygdommen ved:

* Desinfektion med klorhexidin
* Isolation af dyr, der har været syge eller har fået syge hvalpe
* Isolation af drægtige tæver fra 3 uger før til 3 uger efter fødslen
* Undersøgelse af avlsdyr før parring
* Blodprøver af avlsdyr for at kortlægge problemets omfang i din kennel

Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den har herpesvirus?
Nyfødte hvalpe dør ofte af lidelsen.

Slimhindeinfektioner hos voksne hunde forsvinder hurtigt, men kan vende tilbage ved stress.

Tæver, som har været smittet, kan få syge hvalpe på et senere tidspunkt eller have svært ved at blive drægtige.

Hvad er risikoen for, at din hund får herpes?
Man kender ikke omfanget af herpesvirusinfektion i Danmark.

Udenlandske undersøgelser viser, at 6% af alle hunde har antistoffer mod herpesvirus. Herpesvirus har især betydning ved opdræt af hunde på grund af den store dødelighed blandt nyfødte hvalpe.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få herpes?
Alle hunderacer kan få herpes.

Anden viden om herpes hos hunde:
Nogle hunde er raske smittebærere.

Der findes 4 typer herpesvirus. Type 1, 2 og 4 overføres via næse- og øjensekret. Type 3 overføres ved parring.

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres