Antall besøkende: 1 099 240

By bellaklein on 2013-01-18

VIKTIG INFORMASJON FRA CANADA.    IMG_8281
(enkelt oversatt)
Etter måneder med planlegging, har Pomeranian Club of Canada annonsert lanseringen av en mest omfattende og upartisk undersøkelse på Alopecia X. Selv begrenset til purebred Pomeranians, er denne undersøkelsen åpen for alle Pomeranian eiere over hele verden, inkludert både kjæledyr og show / avl hunder. Det er viktig å fullføre en undersøkelse for hver Pomeranian eide (levende eller døde) og hvorvidt det har blitt påvirket av Alopecia X. Hvis svarene er begrenset til bare hunder som er angrepet, vil resultatene bli skjevt og ikke bevise en nøyaktig representasjon av forekomst av Alopecia X i denne rasen.

Din deltakelse er verdsatt og viktig for saken. Vennligst send dette og den koblede plakaten, til eventuelle Pomeranian eiere og veterinærer du kanskje kjenner. Klikk på linken nedenfor og hjelpe oss hjelpe hundene.

https://www.surveymonkey.com/s/PCOC-Alopecia-X
—————————————————————————————–

After months of planning, the Pomeranian Club of Canada has announced the launch of a most extensive and unbiased Survey on Alopecia X. While limited to purebred Pomeranians, this survey is open to all Pomeranian owners world-wide, including both pets and show/breeding dogs. It is important to complete one survey for each Pomeranian owned (living or dead) and whether or not it has been affected by Alopecia X. If responses are limited to only affected dogs, the results will be skewed and not prove an accurate representation of the incidence of Alopecia X in this breed.

Your participation is appreciated and vital to the cause. Please forward this and the linked poster, to any Pomeranian owners and veterinarians you may know. Click the link below and help us help the dogs.

 

IMG_0131

Legg igjen en kommentar

Merk, kommentarer må godkjennes før de publiseres